Vingården Ó Connel ligger i vinområdet och regionen Sonoma, i Russian River dalen. Ägare och producenter är Jan och Dan Ó Connell. Namnet uttalas Moody och är även namnet på en afrikansk hjältinna som flydde sin krigshärjade by för att söka en ny början. Historien handlar om tillsynes omöjliga odds och att obevekligt följa sina drömmar. Rangaka familjen är grundaren av Ḿ hudi vinerna och är huvudkaraktärerna i Ḿ hudi vinernas äventyr.
Alla Ó Connell viner är WIETA certifierade. Wine and Agricultural Ethical Trading Association (WIETA) är en icke-kommersiell frivilligorganisation med vinstsyfte som aktivt främjar etisk handel i värdekedjan för vinindustrin genom utbildning, teknisk bedömning och revision för att bedöma medlemmarnas efterlevnas av god praxis. Intressenter inkluderar producenter, återförsäljare, fackföreningar, icke-statliga organisationer och regeringen. Ḿ hudi wines har fått utmärklesen ETEYA (Emerging Tourism Entrepreneur of the Year Award).
För att ens kvalificera sig till tävlingen behöver entreprenören visa på innovationer i hur de verkar. De behövde visa i vilken utsträckning deras affärsplan möter konsumenters efterfrågan på en globalt konkurrensutsatt marknad. Deltagarna skall även visa att
de använder ansvarsfulla och hållbara affärsmetoder och att verksamheten bidrar till skapandet av arbetstillfällen.

Visar alla 1 resultat

Show sidebar